354-0527754

איחוד וחלוקה וניוד שטחים - כפר קרע

מטרת התוכנית


ניוד והחלפת שטחי ציבור באמצעות איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים

עיקרי הוראותיה


1.איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
2.הקטנת גודל מגרש מינימלי למגרש ספורט כפי שקיים בתשריט
3.הקטנת קווי בניין לספורט ולבניני ציבור כמסומן בתשריט
4.שינוי הוראות בינוי ושינוי הוראות בדבר תכסית קרקע
5.הרחבת והארכת דרך מאושרת
6.הגדלת שטח ספורט על חשבון מגורים ב

דברי הסבר


התכנית מציעה העתקת שטח ציבורי בצמוד למגרש ספורט ובמקומו לנייד שטח ספורט בצמוד למגרש שצפ תוך פיתוח בריכות ,מתקני ספורט כך שבאי מתקני הספורט יוכלו ילדיהם גם להנות מגינה מפותחת
התכנית מציעה גינה ציבורית עם פיתוח אנטנסיבי בחלק הצפוני וכ מאפשרת הקמת בריכות מכל סוג וגם עבור פעוטות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 34,232 מ"ר +34,232 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 64 יח"ד +64 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 9,010 מ"ר +9,556 מ"ר -546 מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 6,490 מ"ר +6,337 מ"ר +153 מ"ר שימושים של ספורט בריכות שחיה וספורטן

מקום התוכנית


כפר קרע- אזור ספרט ובנייני ציבור

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
סביבה ונוף הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדסת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/04/2018 תאריך פרסום: 09/04/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7753. עמוד: 6716. שנה עברית: התשעח . 14 9 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/03/2018 14 9
פרסום להפקדה ברשומות 14/12/2017 תאריך פרסום: 14/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7641. עמוד: 2300. שנה עברית: התשעח . 11 9 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2017. 14 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/11/2017 11 9
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/11/2017 11 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/04/2017 1 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 312/ ענ/ 844 שכונת אלחווארנה, כפר קרע. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית בלמ/ עי/ 0320/ 1527 איחוד וחלוקה וניוד שטחים - כפר קרע ערר על
תוכנית עי/ 0320/ 1526 איחוד וחלוקה וניוד שטחים - כפר קרע ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5274 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 21/11/2017
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/03/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/11/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 29/03/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 16/11/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 29/03/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 16/11/2017 הורדה