תמא/ 14/ ב

תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה

מטרת התוכנית


עדכון תכנית המתאר הארצית תמ"א 14

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום צמצום שטח אתר כרייה וחציבה קריית גת דרום (452) הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חוברת תשריטים - לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מפתח גיליונות האתר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מפת מפתח גיליונות הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריטים מעוגנים - גיליונות 1-10 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריטים מעוגנים - גיליונות 11-22 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריטים מעוגנים - גיליונות 23-34 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריטים מעוגנים - גיליונות 35-43 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריטים מעוגנים - גיליונות 44-50 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריטים מעוגנים - גיליונות 51-54 הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר דוח מסכם הורדה
נספח כללי/אחר דוח נספחים הורדה
נספח כללי/אחר דוח מסכם הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח החוקר הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp שכבת המרבצים הורדה
תשריט ממ"ג - shp הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומרי רקע לישיבת ולנת"ע 547 הורדה
תכתובת
תכתובות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי הערות לתמ"א/14/ב 04/07/2016 הורדה
תכתובות הערות הוועדה המקומית משגב למסמכי תמ"א ב' הורדה
תכתובות הערות עיריית שפרעם לתכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה- תמ"א /ב הורדה
תכתובות תמ"א 14 ב' - הערות הורדה
תכתובות השגות עיריית טמרה לתמ"א 14 ב הורדה
תכתובות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי הערות לתמ"א/14/ב 04/07/2016 הורדה
תכתובות התנגדות קיבוץ נחשונים-מעו"ד שרה סימנר הורדה
תכתובות הערות מועצה מקומית ביר אלמכסור-מראש המועצה הורדה
תכתובות התנגדות להרחבת מחצבת אשרת-מהתאגיד אשכול גליל מערבי הורדה
תכתובות התייחסות לקראת דיון במחוז ירושלים-מענבל פיה-זרחין הורדה
תכתובות התייחסות קק"ל לקראת דיון במחוז מרכז-מענבל פיה-זרחין הורדה
תכתובות מענה לדב חנין לעניין שדה בריר- מחצבות אל פורעה הורדה
תכתובות תשובה מיום 2.4.17 לאגודת רוגלית נווה מיכאל מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - קק"ל מרחב דרום הורדה
תכתובות עמדת מחוז דרום לתמ"א 14/ ב - רט"ג הורדה
תכתובות התנגדות המועצה האזורית הגליל התחתון הורדה
תכתובות התנגדות עיריית תמרה הורדה
תכתובות הערות הוועדה המקומית-מוא"ז מטה יהודה הורדה
תכתובות פרוטוקול הוועדה המקומית לתו"ב חוף הכרמל 13.06.16 הורדה
תכתובות הערות הוועדה המקומית עירון-ממהנדסת הוועדה הורדה
תכתובות התייחסות קק"ל לדיון במחוז חיפה-מאדריכלית נוף ענבל פיה-זרחין הורדה
תכתובות השגה על תמ"א 14/ ב - מעו"ד שגב פלץ הורדה
תכתובות התנגדות נתיב השיירה הורדה
תכתובות הערות עמק המעיינות הורדה
תכתובות תמא 14 ב' התנגדות כליל הורדה
תכתובות התייחסות מרחב מרכז לאתר גבעת יאשיהו-קק"ל הורדה
תכתובות התנגדויות מטה אשר לתמ"א/ 14 ב הורדה
תכתובות התנגדויות מטה אשר לתמ"א 14/ ב - מעו"ד תומר טבק הורדה
תכתובות התנגדות עיריית טמרה לתמ"א 14/ ב - מראש העירייה סוהיל דיאב הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - המשרד להגנ"ס מחוז דרום הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - מחברת גיאופרוספקט הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - מראש המוא"ז יואב הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - מרשות העתיקות מחוז ב"ש והנגב הצפוני הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - מרשות ניקוז ונחלים שקמה בשור הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - מנשר מפעלי מלט ישראליים הורדה
תכתובות הסכנה הטמונה באישור מכרה הפוספטים - ממגמה ירוקה הורדה
תכתובות מחצבת "מחצבי אבן" - מעיריית נשר הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - מהוועדה המקומית לתו"ב עירון (ואדי עארה) הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ ב - מהוועדה המקומית לתו"ב חוף הכרמל הורדה
תכתובות פרוטוקול החלטות ישיבת מליאה - הוועדה המקומית לתו"ב השומרון-חלק 1 הורדה
תכתובות פרוטוקול החלטות ישיבת מליאה - הוועדה המקומית לתו"ב השומרון-חלק 2 הורדה
תכתובות פרוטוקול החלטות ישיבת מליאה - הוועדה המקומית לתו"ב השומרון-חלק 3 הורדה
תכתובות פרוטוקול החלטות ישיבת מליאה - הוועדה המקומית לתו"ב השומרון-חלק 4 הורדה
תכתובות חוות דעת מקצועית בעניין תמ"א/14/ב' - אתרי כריית חרסית זבולון 3 וזבולון 2 הורדה
תכתובות תמ"א 14/ב- השגות קיבוץ געתון הורדה
תכתובות איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי סיכום שנת פעילות 2015 הורדה
תכתובות מחצבות בזלת מוצעות בגבעת לחם ונחל עקב חוו"ד תכנונית-סביבתית הורדה
תכתובות התנגדות מטה אשר לתכנית תמ"א 14 ב'- אתר אשרת 204 הורדה
תכתובות התנגדות המועצה המקומית מג'ד אל כרום לתמ"א 14/ב הורדה
תכתובות פגיעת תמ"א 14ב'- הרחבת מחצבת גולני, ביישוב טורעאן הורדה
תכתובות התנגדויות מ.א. מטה אשר ואח' לתמ"א 14 (ב) בנסיבות פטירת החוקר, אדריכל זאת עמית ז"ל הורדה
תכתובות תמ"א 14 ב'- מחצבת שגב הורדה
תכתובות מועצה מקומית מג'ד אלכרום השגות והערות לתמ"א/14 ב' אתר כריית חרסית- עמק זבולון (אתר 2252 הורדה
תכתובות תמ"א 14/ב- עמדת צה"ל לדיון הערות הוועדה המחוזית דרום הורדה
תכתובות התנגדות מטה אשר לתמ"א 14ב הורדה
תכתובות התייחסות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים להערות שהועברו לוועדה המחוזית הורדה
תכתובות הערות לתמ"א 14/ב הורדה
תכתובות עמדת מחוז דרום לאיתור פוליגונים לכרייה בתמ"א 1471 הורדה
תכתובות השגת עיריית טמרה הורדה
תכתובות התנגדות זאב עמית-צבי יושע תכנון ערים בע"מ הורדה
תכתובות התייחסות מ.א. הגלבוע+ועדה מקומית לתכנית תמ"א14/ב למחצבות הקיימות בתחום שיפוט המועצה הורדה
תכתובות בקשה להקפאת הדיון במחצבות הבזלת המוצעות בגבעת לחם ונחל עקב למשך 60 יום הורדה
תכתובות דברי הסבר -מועצה ארצית 10.8.2021 הורדה
תכתובות מסמך רקע לדיון המועצה הארצית 10/8/2021 - בחינת היבטיים בריאותיים בתוכנינות מפורטות לכרייה וחציבה הורדה
תכתובות מצגת טורעאן , חוף כרמל וכאבול לגבי התיקונים לתמא 14ב לישיבת המועצה הארצית 6.08.21 הורדה
תכתובות מצגת נציגת בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה במועצה הארצית -10.8.2021 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה ארצית ביום 10.08.2021 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה ארצית ביום 10.08.2021 הורדה
תכתובות רשומות 10197 - 10.2.2022 הורדה
תכתובות החלטת ממשלה 980 14.1.2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/04/2018 תאריך פרסום: 08/04/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7752. עמוד: 6690. שנה עברית: התשעח . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 05/03/2018
המלצה לממשלה לאישור תכנית 04/04/2017
התקבלו הערות / תגובות 04/04/2017
העברה להערות / תגובות 09/05/2016
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 01/03/2016
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א 08/09/2005 תאריך פרסום: 08/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5435. עמוד: 4082. צפייה
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 05/07/2005

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 204-0641480 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה פירוט
תוכנית 424-0249540 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 656-0664391 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה פירוט
תוכנית 102-0448464 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 204-0305110 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 204-0664482 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 219-0314534 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית תמל/ 1081 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה שינוי
תוכנית 1-44 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 353-0271387 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית תתל/ 94 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה שינוי
תוכנית 633-0185736 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 201-0539981 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה אישור ע"פ תמ"א
תוכנית 204-0582270 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 251-0770479 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 261-0345462 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית תתל/ 79 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה שינוי
תוכנית 612-0665018 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה פירוט
תוכנית 263-0933457 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה פירוט
תוכנית 620-0791855 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה פירוט
תוכנית 620-0646067 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה פירוט
תוכנית 254-0937805 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה פירוט
תוכנית 656-0536508 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 632-0536664 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 610-0788125 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 656-0570754 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 204-0409003 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 656-0451815 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 610-0377291 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 656-0604207 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 214-0238618 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 251-0868182 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 624-0609933 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 206-0672543 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 253-0791251 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 620-0594762 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 206-0350280 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 633-0741207 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 613-0989657 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית חכ/ 600/ ש/ 1212/ ג/ 1328 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות צפייה
תוכנית 602-0950154 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית תתל/ 109 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 656-0908822 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 204-0643957 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 206-0538611 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 355-0753905 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 656-0612895 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 625-0820258 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 605-0150086 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 202-0793703 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 251-1021336 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 656-0547208 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 632-0946830 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 251-0867564 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 258-0466565 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 253-0879510 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 202-1109958 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 602-0453795 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 422-0357574 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 219-0865741 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 102-0749036 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 251-1018118 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות
תוכנית 613-0271544 תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
669 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
658 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021001 ועדה ארצית - תמ"א/ 14/ ב-ועדת המעקב והבקרה 14/01/2021
2019001 ועדה ארצית - תמ"א/ 14/ ב-ועדת המעקב והבקרה 12/05/2019
606 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/04/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
587 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 06/02/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
180 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 27/10/2016
179 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 13/10/2016
598 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 25/07/2016
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/07/2016
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 18/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 18/07/2016
סדר יום הורדה
2016013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 18/07/2016
סדר יום הורדה
597 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/07/2016
תמלול הישיבה הורדה
2016013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 27/06/2016
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
838 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 20/06/2016
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
592 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
548 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 27/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
547 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 13/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
45 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 04/03/2013
46 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 11/02/2013
47 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 14/01/2013
48 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 24/12/2012
32 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 22/10/2012
36 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 24/09/2012
35 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 23/07/2012
24 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 14/05/2012
34 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 23/01/2012
41 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 26/12/2011
37 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 24/10/2011
40 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 26/09/2011
38 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 25/07/2011
42 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 27/06/2011
42 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 27/06/2011
43 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 30/05/2011
25 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 02/05/2011
31 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 21/02/2011
29 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 20/01/2011
27 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 17/01/2011
30 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 20/12/2010
26 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 16/12/2010
23 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 22/11/2010
33 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 22/11/2010
22 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 18/10/2010
525 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 14/09/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
429 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 08/06/2010
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
21 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 15/03/2010
20 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 15/02/2010
19 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 03/02/2010
18 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 30/12/2009
17 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 25/11/2009
39 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 25/11/2009
16 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 09/11/2009
15 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 14/10/2009
13 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 16/09/2009
12 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 15/07/2009
סדר יום הורדה
12 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 15/07/2009
סדר יום הורדה
12 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 15/07/2009
סדר יום הורדה
14 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 17/06/2009
392 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 05/05/2009
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
11 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 25/03/2009
10 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 11/02/2009
9 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 08/01/2009
8 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 29/12/2008
סדר יום הורדה
8 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 29/12/2008
סדר יום הורדה
8 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 29/12/2008
סדר יום הורדה
7 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 17/09/2008
6 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 13/08/2008
5 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 09/07/2008
4 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 09/04/2008
355 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 18/03/2008
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
3 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 02/03/2008
2 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 13/01/2008
1 ועדה ארצית - ועדת עורכים תמא/ 14/ ב 12/11/2007
462 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/07/2005
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
462 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/07/2005
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה בוחבוט אשכול גליל מערבי הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונא חדאד כפר אלפורעה הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תומר טבק מועצה אזורית מטה אשר הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיאב סוהיל עיריית טמרה הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיאב סוהיל עיריית טמרה הורדה