יוש/ 1/ 4/ 513

סוסיא - עדכון תכנון בתחום תכנית מאושרת

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעודי קרקע מאזור מגורים א' ודרך משולבת לאזור מגורים א'3.
2. שינוי ייעודי קרקע מאזור מגורים א' ודרך משולבת לאזור מגורים א', שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת.
3. שינוי ייעודי קרקע משטח ציבורי פתוח לאזור מבנים ומוסדות ציבור ודרך מוצעת.
4. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
5. שינוי בהוראות הבנייה באזור מגורים א':
א. הסדרת גבולות מגרשים על-פי המצב בפועל.
ב. קביעת גודל מגרשים.
ג. שינוי בקווי הבניין.
ד. שינוי הוראות לקירות תומכים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 30 יח"ד +34 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/03/2018 תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2018. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/03/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 10/01/2018
לא הוגשו התנגדויות 22/12/2017
פרסום להפקדה בעיתונים 22/10/2017 תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2017. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/10/2017
החלטה בדיון בהפקדה 07/06/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 02/11/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/05/2016
קבלת תכנית 31/05/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 513 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 10/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 07/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/03/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/09/2017 הורדה