תתל/ 61/ ב

קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק

מטרת התוכנית


קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי חשמל מתח עליון וכבלי חשמל במתח עליון

עיקרי הוראותיה


- קביעת שטח למסדרון תשתיות עילי ותת-קרקעי לקווים וכבלים במתח עליון.
- קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית.
- קביעת תנאים להקמת קו החשמל.
- קביעת הוראות סביבתיות לתקופת ההקמה וההפעלה.

דברי הסבר


הקו המתוכנן הינו קו במתח של 161 ק"ו ומקשר בין תחנות המשנה הקיימות אור יהודה ובארות יצחק אשר יחליף קו קיים המיועד לביטול שחוצה איזורים עירוניים.
הקו המוצע ממוקם מחוץ לאיזורי מגורים קיימים, בצמוד לתוואי העתידי המתוכנן של כביש 46 ועובר ברובו בשטחים חקלאיים.
הפרוייקט לווה בחוו"ד סביבתית אשר התייחסה להיבטים של ערכי נוף וחזות, שדות אלקטרומגנטיים ורעש.
הקו יבוצע בחלקו כעילי ובחלקו כתת קרקעי בגלל מגבלות גובה של נתב"ג שאינן מאפשרות את הקמת קו עילי.

מקום התוכנית


הרצועה מחברת בין תחמ"ש אור יהודה לתחמ"ש בארות יצחק לאורך כבישים 412,461,40 .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תשתיות נספח תשתיות הורדה
תשתיות נספח קו חשמל לפירוק הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
סביבה ונוף עידכון המסמך הסביבתי הורדה
סביבה ונוף מסמך סביבתי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - תוכניות מקומיות הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - תוכניות ארציות ומחוזיות הורדה
נספחים מופקדים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים נספח פירוק הורדה
נספחים מאושרים נספח תשתיות הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת מליאה ה17/2016 של הותל שתתקיים ביום ה12.12.2016 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת מליאת הות"ל 2/2016, 1.2.16 הורדה
מסמכי התנגדות הערות והשגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה למליאת הותל 25.12.17 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה למליאה הות"ל 25.12.17 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה למליאה הות"ל 25.12.17 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בשינוי לתכנית שאושרה 22/03/2018 23 15
פרסום לאישור ברשומות 22/03/2018 תאריך פרסום: 22/03/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7737. עמוד: 6374. שנה עברית: התשעח . 23 15 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 15/01/2018 23 15
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 11/12/2017 23 15
התכנית פורסמה להערות והשגות 28/09/2017 23 15
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 28/09/2017 תאריך פרסום: 28/09/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7594. עמוד: 161. שנה עברית: התשעח . 23 15 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 25/08/2017 תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2017. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2017. עיתון: עיתון יומי א. 18 13
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 01/02/2016 1 3
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 20/01/2016 1 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/07/2015 1 3
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 16/07/2015 1 3
קבלת תכנית בות"ל 25/12/2012 1 3
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית בתנאים 25/12/2012 23 15

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 499-0417659 קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק כפיפות
תוכנית 555-0581215 קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק כפיפות
תוכנית תתל/ 130 קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק כפיפות
תוכנית תתל/ 70/ ג קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק שינוי
תוכנית 417-0337139 קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק כפיפות
תוכנית 555-0914309 קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק כפיפות
תוכנית 417-0843177 קו מתח עליון 161 ק"ו - אור יהודה - בארות יצחק כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017019 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017010 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 11/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
854 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 30/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 23/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 23/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2017017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 23/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016021 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 12/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 01/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 03/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 28/08/2017 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 28/08/2017 הורדה