354-0492132

איחוד וחלוקה לחלק ממתחם 2 בברטעה

מטרת התוכנית


1. הסדרת החזקה על הקרקע וחלוקה חדשה בין הבעלים .
2. יצירת מסגרת תכנונית חוקית להפקת היתרים ורישוי מבנים קיימים

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים .
2. שינוי בקווי בניין .
3. שינוי בהוראות התכנית בדבר בינוי .
4. שינוי בגודל מגרש מינימאלי .

דברי הסבר


כחלק מפיתוח הישוב ברטעה במועצה מקומית בסמ"ה אושרה תכנית מתאר לישוב אשר קבעה מתחמי איחוד וחלוקה , התכנית מהווה תכנית איחוד וחלוקה לחלק ממתחם 02 שנוצר בתכנית ענ/983/מ/391 .
חלק מהמתחם קודם בתכנית אחרת , יתרת המתחם מקודמת בתכנית זו ומשלימה את האיחוד וחלוקה של כל המתחם .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 63 יח"ד +63 יח"ד יח"ד לפי 4 יח"ד לדונם
מגורים (מ"ר) 11,699 מ"ר +11,699 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח שומה לטבלאות ההקצאה והאיזון הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה ואיזון הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
הסדרת שטח נספח השתלבות בין שני חלקי מתחם 02 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/03/2018 תאריך פרסום: 11/03/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7724. עמוד: 6028. שנה עברית: התשעח . 18 17 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/03/2018 18 17
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/07/2017 12 13
פרסום להפקדה ברשומות 15/05/2017 תאריך פרסום: 15/05/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7506. עמוד: 6032. שנה עברית: התשעז . 12 13 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/05/2017 12 13
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/05/2017 12 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 תכנית מתאר מפורטת לברטעה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עי/ 0318/ 1071 איחוד וחלוקה לחלק ממתחם 2 בברטעה ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5268 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 10/07/2017
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/03/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/05/2017 הורדה
נוסח פרסום 18/02/2018 הורדה
נוסח פרסום 18/02/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 04/03/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/05/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 04/03/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/05/2017 הורדה