יוש/ 14/ 115

אלפי מנשה -נופיה מזרח

מטרת התוכנית


א.שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי למגורים, דרכים ושטחים פתוחים
(סה"כ 24 יחידות דיור)
ב.שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לדרך ולאזור מסחרי
ג.קביעת זכויות והוראות בניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/03/2018 תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2018. עיתון: ישראל היום.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/02/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 10/01/2018
החלטה בדיון בהתנגדויות 08/06/2017
הוגשו התנגדויות 25/10/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 25/08/2016 תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2016. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2016. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2016. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/07/2016
החלטה בדיון בהפקדה 18/11/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 20/04/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/03/2008
קבלת תכנית 27/03/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 2/ 4/ 115 שינוי
תוכנית יוש/ 6/ 115 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 10/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 08/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 06/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים 10/04/2014 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 20/02/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 20/02/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 30/03/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/02/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/03/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלאא - עו"ד מחאג'נה בשם תושבי כפר עזון
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד נעם קולודני בשם תושבי אלפי מנשה