404-0273557

תכנית מתאר כוללנית ליבנה

מקום התוכנית


כל העיר יבנה וחלק מתחום מועצה אזורית חבל יבנה וחלק מתחום מועצה אזורית גן רוה, בהתאם לפירוט הגושים והחלקות.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תכנית מתארית - הוראות הוראות התכנית-חתום להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
הליכים סטטוטוריים חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח איכות הסביבה ומגבלות תשתית-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - דוח-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול נגר עילי- דוח-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה ותחבורה ציבורית הורדה
מים נספח מים - תשריט-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח יישום ואמצעים משלימים- דוח-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה ותחבורה ציבורית- דוח-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח פרוגרמה וכלכלה - דוח-חתום להפקדה הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח מבנה עירוני- דוח-חתום להפקדה הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי הורדה
סביבה ונוף נספח נוף- תשריט הורדה
איכות הסביבה נספח איכות סביבה - דוח-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול נגר עילי- תשריט הורדה
תיעוד/סקר שימור נספח שימור- מסמך מנחה-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי- דוח-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב - דוח-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב - תשריט הורדה
מתחמי תכנון נספח מתחמי תכנון- תשריט הורדה
מים נספח מים- דוח-חתום להפקדה הורדה
קומפילציה תשריט רקע תכנוני קיים הורדה
נספח כללי/אחר נספח כללי/אחר הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי עיצוב פיתוח ובינוי הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה נספח/ הוראות איכות הסביבה הורדה
תשתיות תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות נספח/ הוראות פיתוח תשתיות הורדה
נספח/ הוראות שימור נספח/ הוראות שימור הורדה
נספח/ הוראות שימור נספח/ הוראות שימור הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
פרוגרמה למבני ציבור פרוגרמה למבני ציבור הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות שיתוף ציבור- דוח מסכם-חתום להפקדה הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות יחס לתכניות ארציות ומחוזיות הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
מתחמי תכנון מתחמי תכנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 25/02/2018 30 40
פרסום לאישור בעיתונים 21/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2017. עיתון: כל אל ערב. 30 40
התכנית אושרה 13/12/2017 30 40
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/12/2017 30 40
פרסום לאישור ברשומות 13/12/2017 תאריך פרסום: 13/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7640. עמוד: 2248. שנה עברית: התשעח . 30 40 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/12/2017 30 40
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/11/2017 30 40
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 22/05/2017 20 35
החלטה בדיון בהתנגדויות 21/05/2017 20 35
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 13/03/2017 20 35
הוגשו התנגדויות 27/02/2017 20 35
פרסום להפקדה ברשומות 06/02/2017 תאריך פרסום: 06/02/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7441. עמוד: 3219. שנה עברית: התשעז . 20 35 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/01/2017 תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2017. עיתון: כל אל ערב. 20 35
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/12/2016 20 35
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/12/2016 20 35
החלטה בדיון במועצה הארצית 21/06/2016 2 20
החלטה בדיון בהפקדה 09/05/2016 2 20
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 28/03/2016 30 40
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/02/2016 2 20
קבלת תכנית 29/12/2015 2 20

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 404-0641910 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0769760 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-1063874 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0963181 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0506931 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0133314 תכנית מתאר כוללנית ליבנה החלפה
תוכנית 404-0931618 תכנית מתאר כוללנית ליבנה החלפה
תוכנית 404-0878033 תכנית מתאר כוללנית ליבנה החלפה
תוכנית 404-1034305 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0912824 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0638155 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0875450 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0759605 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0827998 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0993774 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-1034289 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-1051127 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0637496 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0902841 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0925164 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0819466 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0634378 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0730531 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0734517 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0750497 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0694133 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0865204 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0686881 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0774893 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0620047 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0781385 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0791608 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0786541 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0742429 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0698324 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0881995 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0791509 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0757989 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-1146901 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0841346 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0631341 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0654673 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0546002 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0790949 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0663666 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0690438 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0997346 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 456-0845495 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-1084672 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות
תוכנית 404-0806786 תכנית מתאר כוללנית ליבנה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
597 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/08/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 06/08/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2017016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 21/05/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
574 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
574 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
574 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 09/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 11/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 11/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 21/05/2017 הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 20/04/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 06/12/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות א. לנדוי משרד עורכי דין ,עו"ד דינה בראון בשם חב' קו צינור אשקלון בע"מ (קצא"א) הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גב' לילך רדזי שילוח בשם חברת מקורות הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גב' לילך רדזי שילוח בשם חברת מקורות הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראב"ד מגריזו בנקל ושות' ,עו"ד שמואל גלינקא בשם גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמינדב בלוזר ב"כ פז חברת נפט בע"מ הורדה
6 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אינג' אנה קוגן מהנדסת הועדה המקומית שורקות הורדה
7 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אינג' אנה קוגן מהנדסת הועדה המקומית שורקות הורדה
8 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות אדר' מירי ישראל מהנדסת המועצה האזורית ברנר הורדה
9 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר דוד אנגל מזכיר ועד מקומי בניה הורדה
10 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר דוד אנגל מזכיר ועד מקומי בניה הורדה
11 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר חנן כהן יו"ר ועד האגודה החקלאית מושב בניה.
12 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר ליאוניד פוסטרילקו מהנדס המועצה האזורית גדרות הורדה
13 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר משה ליבר ראש המועצה האזורית חבל יבנה הורדה
14 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר שלמה אלימלך ראש המועצה האזורית גן רוה הורדה
15 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עו"ד ברק קינן,מ.פירון ושות' ב"כ חברי מושב בית גמליאל הורדה
16 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עו"ד ברק קינן,מ.פירון ושות' ב"כ חברי ישוב כפר הנגיד הורדה
17 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עו"ד שלומית ארן ב"כ מושב גאליה הורדה
18 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עו"ד שלומית ארן ב"כ מושב גאליה הורדה