יוש/ 1/ 1/ 8/ 115

אלפי מנשה - גבעת טל (תוספת קומה המיועדת למיגורים)

מטרת התוכנית


1-תוספת קומה המיועדת למגורים בחללי גגות משופעים קיימים שגובהם הפנימי עולה עד 1.80 מ' , ללה תוספת שטחים.
2-התרת מחסנים הממוקמים מחוץ לגופי הבניינים העיקריים והקצאת שטחי שירות למטרה זו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/02/2018 תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2018. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/02/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 11/02/2018
לא הוגשו התנגדויות 11/02/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 04/10/2017 תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/09/2017
החלטה בדיון בהפקדה 30/07/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 29/06/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/08/2016
קבלת תכנית 25/08/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 115 שינוי
תוכנית יוש/ 8/ 115 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 03/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 03/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/02/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/09/2017 הורדה