354-0283408

חלוקה חדשה לחלקה 17 גוש 12131 והגדלת שטחי בניה באזור מגורים

מטרת התוכנית


יצירת חיבור וגישה לשטח ציבורי פתוח
יצירת מסגרת תכנונית חוקית לרשוי מבנים קיימים

עיקרי הוראותיה


1.איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי סעיף 62 א (א) ס.ק 1

2.הקטנת קווי בניין לפי ס.קטן 4

3.תוספת עד 20 בשטחי הבניה לפי תיקון 101 לחוק. סעיף קטן 16.
4.ניוד שטחי בניה ממגרש למגרש ללא שינוי בשטחי הבניה המותרים לפי סעיף קטן 6.

5.שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי לפי סעיף קטן 5 לענין הקטנת מרחק בין מבנים

דברי הסבר


בתחום תוכנית המתאר כפר קרע קיים שטח ציבורי כלוא בתוך חלקות נעדר גישה ציבורי להולכי רגל
הרשות המקומית בתאום עם בעלי הקרקע מבקשת ליצור גישה באמצעות שביל אצבע במסגרת איחוד וחלוקה ,שבילים היוצרים מעבר ונגישות אל השצפ ומחברים שני חלקים מהישוב

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 15 יח"ד +15 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,746 מ"ר +2,289 מ"ר +457 מ"ר מותר 75% בתוספת 20%

מקום התוכנית


כניסה לכפר קרע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/02/2018 תאריך פרסום: 11/02/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7695. עמוד: 4892. שנה עברית: התשעח . 11 9 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/02/2018 11 9
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/01/2018 11 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/01/2018 11 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 19/03/2017 11 9
פרסום להפקדה ברשומות 16/02/2017 תאריך פרסום: 16/02/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7451. עמוד: 3659. שנה עברית: התשעז . 11 9 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/02/2017 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2017. 11 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5260 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 19/03/2017
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/02/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/01/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 23/01/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 01/02/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 31/01/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 23/01/2018 הורדה