27/ 03/ 114/ 11

שינוי ייעוד ממגורים למבני ציבור - מרפאה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע משטח למגורים ג' לשטח למבני ציבור.
שינוי תכסית מותרת.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 29/01/2018
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/07/2009
קבלת תכנית 25/01/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 03/ 114/ 2 מצפה רמון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 29/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 20/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 31/05/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה