27/ 02/ 101/ 26

מרכז אזרחי - מצפה רמון

מטרת התוכנית


1. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח המרכז האזרחי ליישוב והקמת מבני מגורים עם זיקה למרכז ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. שינוי ייעוד משצ"פ, בנייני ציבור וחניה למרכז אזרחי במגרשים 4, a4.
3. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לשטח לבנייני ציבור במגרשים 1,2.
4. שינויי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לאזור ספורט במגרש 3.
5. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לאזור מגורים ב' במגרש 5.
6. שינוי ייעוד ממרכז אזרחי וחניה ציבורית לשטח ציבורי פתוח במגרש מס' 6.
7. שינוי ייעוד מבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח במגרש מס' 7.
8. שינוי ייעוד ממרכז אזרחי לשצ"פ במגרש 19A.
9. שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים א' במגרשים 24-52 וקביעת דרך משולבת ושטחים ציבוריים פתוחים.
10. שינוי מבנייני ציבור, מרכז אזרחי ושטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית במגרשים 102,103.
11. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית במגרשים 106, 107.
12. שינוי ייעוד מאזור מגורים לחניה ציבורית במגרש מס' 18.
13. שינוי קו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור בניה במגרש מס' 4 ועבור בניה במגרש 4a.
14. שינוי בקו בנייו מדרך ארצית מס' 40 עבור חנייה ודרכים מקומיות.
15. שינוי בקו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור עבודות פיתוח בתחום שצ"פ מס' 7.
16. קביעת מגרשים למתקנים הנדסיים.
17. קביעת זכויות הבניה: לבנייני ציבור, לספורט, למרכז אזרחי, לאזור מגורים ב', לאזור מגורים א', 29 יח"ד,שני מתקנים הנדסיים תת קרקעיים, לאזור עסקים ומסחר, לשטחי מצללות וקירוי קל.
18. קביעת השימושים והוראות בינוי ועיצוב לכל יעוד.
19. קביעת קווי הבניין בכל יעוד לרבות קווי בניין אפס.
20. הסדרת דרכים וחניות.
21. קביעת התנאים למתן היתרי הבניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 74 יח"ד יח"ד יח"ד התייחסות למגורים ב' תכנית איננה מבאתית
דיור מיוחד (מ"ר) 2,150 מ"ר +2,150 מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 19,904 מ"ר מ"ר +19,904 מ"ר
מגורים (יח"ד) 29 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 5,307 מ"ר מ"ר +5,307 מ"ר
מסחר (מ"ר) 5,290 מ"ר מ"ר +5,290 מ"ר

מקום התוכנית


מערבית לכביש ארצי מס' 40, צפונית לכביש מס' 13 (שד' בן גוריון) צפונית לרחוב עין זיק, מזרחית לכביש מס' 3 (דרך רמון).

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
שמירה על עצים בוגרים שמירה על עצים בוגרים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
לוחות הקצאה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות בינוי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 13/12/2017 תאריך פרסום: 13/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7640. עמוד: 2278. שנה עברית: התשעח . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/12/2017
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/11/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 30/10/2017
הוגשו התנגדויות 15/09/2016
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 13/07/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 11/07/2016 תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/06/2016
פרסום להפקדה ברשומות 02/05/2016 תאריך פרסום: 02/05/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7256. עמוד: 5671. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/04/2016
החלטה בדיון בהפקדה 02/02/2016
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 25/11/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 08/07/2014
קבלת תכנית 15/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 1 בתי מגורים שינוי
תוכנית 27/ 02/ 101/ 10 שינוי לתוכנית מיתאר- אזור המרכז שינוי צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 13 הרחבת אזור תיירות שינוי צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 24 פארק עירוני רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ 03/ 108 מצפה רמון שינוי
תוכנית 27/ 03/ 114/ 2 מצפה רמון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 613-0926519 מרכז אזרחי - מצפה רמון שינוי
תוכנית 613-1112101 מרכז אזרחי - מצפה רמון שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 30/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 25/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 01/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
33 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 08/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 07/12/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 06/07/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 12/09/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 27/11/2016 הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 05/06/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/12/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/04/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רבין סביר
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד נער פייט נשיץ ברנדס אמיר ושות', עורכי דין הורדה
3 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ששי אושר מנכ"ל אשל מצפה רמון בע''מ הורדה