354-0232645

מט"ש ג'ת

מטרת התוכנית


התכנית מציעה שינוי יעוד משטח מתקנים הנדסיים המיועדים למכון טיהור שפכים לאזור חקלאי .

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד חלק ממתקנים הנדסיים המיועדים למכון טיהור שפכים לאזור חקלאי .

דברי הסבר


ה.ת.ב.ע ממוקמת בצד הצפון מערבי לישוב ג'ת ומציעה שינוי יעוד קרקע ממתקן הנדסי לאזור חקלאי מהסיבות שלהלן :

1. מתקן טיפול השפכים באקה ג'ת קיים בחלק מהשטח המאושר למתקנים הנדסיים ואין דרישה לעוד שטח .
2. מ.מ. ג'ת רכשה חלק מהקרקע של המט"ש ומעוניינת להחזיר את הקרקעות שלא רכשה לבעלים בשל תביעות בעלי הקרקע .

מקום התוכנית


מט"ש ג'ת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה לוח טבלאות הקצאה ואיזון הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
טבלת איזון והקצאה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים תצהיר מודד הורדה
תצהירים תצהיר עורך התכנית הורדה
תצהירים תצהיר שמאי הורדה
תצהירים תצהיר שמאי קרקע הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 04/12/2017 33 15
פרסום לאישור בעיתונים 01/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 33 15
פרסום לאישור ברשומות 08/11/2017 תאריך פרסום: 08/11/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7615. עמוד: 1101. שנה עברית: התשעח . 33 15 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/11/2017 33 15
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/11/2017 33 15
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/02/2017 26 12
הוגשו התנגדויות 29/11/2016 26 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/11/2016 26 12
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 29/09/2016 26 12
פרסום להפקדה בעיתונים 27/09/2016 תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2016. עיתון: מעריב הבוקר. 26 12
פרסום להפקדה ברשומות 20/09/2016 תאריך פרסום: 20/09/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7347. עמוד: 1144. שנה עברית: התשעו . 26 12 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/08/2016 26 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/08/2016 26 12
החלטה בדיון בהפקדה 20/05/2015 13 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/03/2015 13 10
קבלת תכנית 21/12/2014 11 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה כפיפות
תוכנית ענ/ 395 שנוי יעוד קרקע להקמת מתקן לטיפול בשפכים לבאקה אל גרבייה - ג'ת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 20/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 30/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 20/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34 15/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/11/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/08/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו מוך סאמי מוסטפא תשתיות ותקשורת אבו מוך הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו''ד מוסטפא גנאים רח' אלקודס 328