יוש/ 14/ 219

מבני ציבור

מטרת התוכנית


1. תכנון שטחים למבני ציבור, ספורט, משרדי המועצה מסחר ותעסוקה.
2. קביעת הוראות בניה בתחום התוכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר חתכים לאורך הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון מס' 2 הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון מס' 1 הורדה
מסמכים
כתב הערר הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום בערבית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/11/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 17/10/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/06/2016
הוגשו התנגדויות 16/03/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 16/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2016. עיתון: אל-איאם.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/01/2016
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/01/2016
החלטה בדיון בהפקדה 19/02/2014
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 16/01/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/05/2013
קבלת תכנית 08/05/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 219 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016016 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 20/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/02/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 05/01/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/10/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/01/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שלומי זכריה