יוש/ 1/ 320

ייטב - פוטו וולטאי

מטרת התוכנית


1. הקמת מתקן פוטו וולטאי בתחום התכנית
2. שינוי ייעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים ודרך מוצעת
3. קביעת מגבלות והוראות בנייה בתחום התכנית

עיקרי הוראותיה


1. הוראות לשטח למתקנים הנדסיים.
2. הוראות לדרך מוצעת
3. תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכנית

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/11/2017
קבלת תכנית 07/11/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי