יוש/ 4/ 320

ייטב (מתקנים פוטו וולטאיים)

מטרת התוכנית


א. השלמת הוראות חסרות בתקנון של תכנית מתאר מפורטת מאושרת מס' יוש/ 320 ליישוב ייטב ביעוידיי הקרקע "מלאכה", "תעשיה", "תעשיה בעתיד" ו- "אחסנה".
ב. קביעת מגבלות, הוראות בנייה ותנאים להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בתחום תכנית זו.

מקום התוכנית


מתקנים פוטו-וולטאיים

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/11/2017
קבלת תכנית 17/10/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 320 שינוי