256-0292698

הסדרת שטחי ציבור מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הסדרת שטחי ציבור במג'דל שמס.

עיקרי הוראותיה


שינוי תא השטח המיועד למתקן ספורט ונופש תוך שמירה על גודל השטח
שינוי תא השטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך תוך שמירה על גודל השטח.
שינוי קו בניין בתא שטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך
החלפת שטחים משטח ספורט לשטח למבנה ציבור
החלפת שטחים מלמבני ציבור לשטח ספורט

דברי הסבר


שינוי בגבולות תאי השטח תוך שמירה על שטחם. בסביבה קיימים מבני ציבור ושירות כגון : תחנת דלק, מבנה רווחה (טיפת חלב) , מפעך הפיס, חצר משחקים, בית ספר. אין שינוי במיקום והשימושים הקיימים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 35,814 מ"ר +35,814 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מרכז הכפר מג'דל שמס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים בחינת התאמת גרסאות במערכת המקוונת לגרסת נייר הורדה
תצהירים הצהרת מודד הורדה
תצהירים הצהרת אדריכל הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס 02/2015 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20160009 הורדה
תצהירים תצהיר הגשת העתק לועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/11/2017 תאריך פרסום: 01/11/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7610. עמוד: 896. שנה עברית: התשעח . 37 21 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/11/2017 37 21
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/10/2017 37 21
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/05/2016 28 17
פרסום להפקדה ברשומות 24/02/2016 תאריך פרסום: 24/02/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7212. עמוד: 3791. שנה עברית: התשעו . 28 17 צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/02/2016 28 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-1067404 הסדרת שטחי ציבור מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 24/10/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 24/10/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 24/10/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 14/02/2016 הורדה