256-0342428

שינוי תוואי דרכים והחלפת שטחים בין שצ"פ ומגורים במגדל שמס

מטרת התוכנית


הסדרת מערך הדרכים בשכונה צפונית לישוב מג'דל שמס .

עיקרי הוראותיה


1- שינוי יעוד משטח ללא יעוד לאזור מגורים א' ושטח דרך .
2- שינוי יעוד משטח ללא יעוד לשטח ציבורי פתוח .
3- שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א'
4- שינוי יעוד ממגורים א' לדרך ולהפך .
5- שינוי יעוד משטח מגורים ג' לשטח דרך ולהפך .
6- שינוי יעוד מבנה ציבורי ליעוד דרך .
7- שינוי יעוד ממגורים א' לשטח דרך משולבת .
8- שינוי יעוד משטח דרך ושטח ציבורי פתוח למגורים ג' .
9- שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח דרך .

דברי הסבר


הסדרת ורה תכנון של מערכת הדרכים באזור צפוני לישוב מגדל שמס ע"פ מצב קיים בשטח והתאמה לתנאי טופוגרפיה בשטח .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 8,282.4 מ"ר +10,081 מ"ר -1,798.6 מ"ר
מגורים (יח"ד) 570 יח"ד +559 יח"ד +11 יח"ד
מגורים (מ"ר) 307,750 מ"ר +302,270.3 מ"ר +5,479.7 מ"ר

מקום התוכנית


בשכונה צפונית של מגדל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
תנועה הורדה
תנועה הורדה
תנועה הורדה
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 24/10/2017 23 14
פרסום לאישור ברשומות 28/09/2017 תאריך פרסום: 28/09/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7593. עמוד: 116. שנה עברית: התשעח . 23 14 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/09/2017 תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 23 14
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/09/2017 23 14
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/09/2017 23 14
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/08/2017 23 14
החלטה בדיון בהתנגדויות 22/02/2017 18 12
הוגשו התנגדויות 13/05/2016 18 12
פרסום להפקדה בעיתונים 13/05/2016 תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2016. עיתון: כל אל ערב. 18 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/05/2016 18 12
פרסום להפקדה ברשומות 20/04/2016 תאריך פרסום: 20/04/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7252. עמוד: 5320. שנה עברית: התשעו . 18 12 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/04/2016 18 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/04/2016 18 12
החלטה בדיון בהפקדה 08/02/2016 18 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/12/2015 18 12
קבלת תכנית 18/08/2015 18 12

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0756510 שינוי תוואי דרכים והחלפת שטחים בין שצ"פ ומגורים במגדל שמס החלפה
תוכנית 256-0707059 שינוי תוואי דרכים והחלפת שטחים בין שצ"פ ומגורים במגדל שמס החלפה
תוכנית 256-0634691 שינוי תוואי דרכים והחלפת שטחים בין שצ"פ ומגורים במגדל שמס החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 08/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 31/08/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/04/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד אבו גאבל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים איהב אחסאן הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נפרדת איאד מוסטפא ת"ז 30128591 הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נפרדת איאד מוסטפא ת"ז 30128591 הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנגדות הגיעה לפני עיתונות אסד יוסף שמס הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנגדות הגיעה לפני עיתונות אסד יוסף שמס הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נפרדת גואד מוסטפא ת"ז 30550604 הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נפרדת גואד מוסטפא ת"ז 30550604 הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נפרדת ד"ר פואד מוסטפא הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הילה יצחקי רשות מקרקעי ישראל הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות המועצה אישרה הארכת מועד ויאם אברהים הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאזם סאלח בטחיש
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נפרדת מג'יד מוסטפא ת"ז 8093283 הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נפרדת מג'יד מוסטפא ת"ז 8093283 הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נואף סאלח בטחיש
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיאדה סאלח בטחיש
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות המועצה אישרה הארכת מועד עזאלדין אברהים הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד מחמוד
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאדי סאלח בטחיש
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאדיה סאלח בטחיש
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות המועצה אישרה הארכת מועד רביע אברהים הורדה
22 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות המועצה אישרה הארכת מועד נביה חנג'ר עו"ד נביה יוסף חנג'ר, משרד עורך דין הורדה
23 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד פואד פרג' הורדה