יוש/ 3/ 508

מושב מעון - רפת מעון

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור מדבר יהודה (לפי RJ-5) לאזור מבני משק (רפת), לשטחים פתוחים ולדרכים.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ד. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/10/2017 תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2017. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/08/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 28/09/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 10/08/2016
הוגשו התנגדויות 23/01/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 23/11/2014 תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2014. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2014. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2014. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 31/10/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/08/2014
החלטה בדיון בהפקדה 11/12/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/02/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/10/2011
קבלת תכנית 31/08/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 28/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 21/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 19/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013017 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 31/10/2016 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 28/10/2014 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/10/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/10/2014 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלאא מחאג'נה - עו"ד בשם עיריית ייטא