תתל/ 49/ סעיף-77-78

כביש 85 בקטע צומת כרמיאל (מזרח) עד מחלף נחל עמוד

דברי הסבר


1. הרחבת הדרך לכל אורכה לדרך בחתך דו מסלולי, דו נתיבי (בעתיד 3+3 נתיבים) .
2. ביטול צמתים קיימים מרומזרים לאורך התוואי והקמת מחלפים במקום.
3. ביטול צומת שזור ובמקומו הקמת מחלף סאג'ור-שזור במיקום לפי תכנית מאושרת להרחבת סאג'ור (תכנית מס' ג/18365) ומתן חיבור דרך מחלף זה לשזור ולא.ת. כרמיאל.
4. הסטת מחלף ראמה מזרחית לצומת הקיים כך שיתאפשר בעתיד הסטה מזרחה של כביש אזורי 864 מתוך ראמה וחיבורו למחלף. וכולל חיבור המחלף לכביש 804 לדרום.
5. הפיכת 2 דרכים אזוריות 806, 866, לדרך המשכית (צפון-דרום), באמצעות מחלף.
6. מתן מענה לנגישות, מכל הכוונים, לכל הכוונים.
7. בניית הפרדה מפלסית שתמנע את החיכוך הקיים בין התנועה העוברת בדרך מס' 85, לתנועה הנכנסת/יוצאת מ/למחצבת קדרים.
8. מתן נגישות לעין כמונים ממחלף חנניה - חלפתא.
9. הסדרת צומת ימינה/ימינה בחירום למתקן צבאי (רמפת העמסה) קיים.
10. הסדרת דרכים חקלאיות לאורך הכביש בקטעים החקלאיים של הדרך.
11. הסדרת שביל אופניים בקטע שבין כרמיאל לראמה.

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת מליאת הותל ה07/2017 מיום ה19.06.17 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 28/09/2017 תאריך פרסום: 28/09/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7594. עמוד: 156. שנה עברית: התשעח . 4 4 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 28/07/2017 תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 2 2
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 19/06/2017 4 4

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 10/09/2017 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 10/09/2017 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 24/10/2017 הורדה