354-0269571

מתקן הנדסי למילוי גפ"ם -סטארגז בע"מ-

מטרת התוכנית


הקמת מתקן הנדסי למילוי גפ"ם

עיקרי הוראותיה


1. הקמת מתקן הנדסי למילוי גפ"ם סה"כ 40 מ"ר שטח עיקרי.
2. קביעת הוראות בניה.
3. קביעת מגבלות בניה בתחום הרדיוסים.
4. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאיזור מתקן הנדסי למילוי גפ"ם.
5. מרחק של 150 מ' כתחום מגבלות.

דברי הסבר


היזם יוזם תוכית זו על מנת להעביר מתקן למילוי גז שקיים בקרבת בתי מגורים ובית ספר מאושרים שמהווה מטרד בטיחותי וסביבתי למקום .
המקום המיועד למתקן המוצע הוא רחוק מבתי מגורים ומבני ציבור באזור.

מקום התוכנית


המקום נמצא בצד המערבי של הישו באקה אלגרבייה מערבה לכביש מס' 6 גובל למת"ש באקה-ג'ת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
סקר סיכונים נספח רדיוסי סיכונים הורדה
סקר סיכונים נספח סקר סיכונים-חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
סביבה ונוף נספח נופי-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
ביוב נספח ביוב הורדה
ביוב נספח ביוב (תשריט) הורדה
נספח/ הוראות בינוי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
סקר סיכונים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 11/09/2017 28 19
פרסום לאישור בעיתונים 08/09/2017 תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2017. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2017. עיתון: כל אל ערב. 28 19
פרסום לאישור ברשומות 22/08/2017 תאריך פרסום: 22/08/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7572. עמוד: 8786. שנה עברית: התשעז . 28 19 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/08/2017 28 19
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/08/2017 28 19
החלטה בדיון בהתנגדויות 22/05/2017 22 15
הוגשו התנגדויות 17/11/2016 22 15
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/11/2016 22 15
פרסום להפקדה ברשומות 01/09/2016 תאריך פרסום: 01/09/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7333. עמוד: 9506. שנה עברית: התשעו . 22 15 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/08/2016 תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2016. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2016. עיתון: עיתון יומי א. 22 15
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/08/2016 22 15
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/08/2016 22 15
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/08/2016 22 15
החלטה בדיון בוולק"ח 09/06/2016 22 15
החלטה בדיון בהפקדה 13/01/2016 20 15
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/08/2015 10 7
קבלת תכנית 13/04/2015 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37 תכנית מתאר ארצית לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ענ/ 395 שנוי יעוד קרקע להקמת מתקן לטיפול בשפכים לבאקה אל גרבייה - ג'ת כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 22/05/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 03/04/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
371 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 13/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 16/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/08/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/08/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקאלדה ג'אודאת הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקאלדה יוסף הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סיף-אלדין ותד ב"כ המתנגדים הורדה