256-0419291

הרחבת תכנית מתאר מגדל שמס שכונת שמיס ג/23177

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים " שמיס" אשר תכלול 1048 יח"ד ושרותים עירוניים נלווים הדרושים לה , כיגון מבנים מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים , מהנה ציבור , דרכים ומעברי תשתיות .

עיקרי הוראותיה


1- קביעת מגרשי קרקע למגורים , בנייני ציבור , מוסדות חינוך , שטחים ציבוריים פתוחים , דרכים , פרקים .
2- קביעת הוראות בנייה למתחמי ומגרשי בנייה , קווי בניין , קביעת עקרונות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בתחום התכנית .
3- קביעת שטחי בנייה מרביים , מספר קומות מרבי ומספר יח"ד מרבי לכל מגרש ו/או מתחם .
4- קביעת חזיתות מסחריות כמסומן בתשריט .
5- התווית דרכים חדשות .
6- שינוי יעוד קרקע משטח התכנית -
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים .
ב. שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט למגורים ולדרך , ומגורים , למבנה ציבור, ולציבורי פתוח .
ג. שינוי יעוד משטח צבורי פתוח לדרך .

דברי הסבר


תוכנית זו מהווה שער הכניסה לישוב מגדל שמס , היא נמצאת על מדרון תלול השקיף לעבר האיזור הדרומי של השדות הפתוחים של האיזור כולל ברכת רם .
התוכנית מייעדת את הישוב מגדל שמס כמוקד עירוני הראשי של הישובים הדרוזים ברמת הגולן .
הנושאים המרכזיים בהם התוכנית עוסקת כוללים פתוח שטחי תעסוקה ומסחר , פחתוח תיירות , פיתוח אזורי מגורים חדשים והקצאות שטחים פתוחים .
התכנית מציעה שני מוקדי פעילות עיקריים שדרה עירונית תיירותית לאורך כביש הראשי מס' 2 ומוקד שני בחלק העליון שהינו מגורים משולב .
ניתוח המיקום של השכונה במרחב העירני , טיפוגרפיה תלולה , נוף קרוב ורחוק המשתרעת ממנה , קובעים את ההיררכיה של הרחובות וטופולוגיה של מבנים ליצירת " בניה הררית ".

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 17,204 מ"ר מ"ר +17,204 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 25,806 מ"ר מ"ר +25,806 מ"ר
מגורים (יח"ד) 1,048 יח"ד +24 יח"ד +1,024 יח"ד
מגורים (מ"ר) 189,245 מ"ר +8,734 מ"ר +180,511 מ"ר
מסחר (מ"ר) 30,967 מ"ר מ"ר +30,967 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 17,204 מ"ר מ"ר +17,204 מ"ר

מקום התוכנית


התכנית נמצאת בסמוך לכביש כניסה ראשית מכיוון דרום וצפונית לאזור תעשייה מאושר .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים הורדה
סביבה ונוף הורדה
טבלאות איזון והקצאה הורדה
ניקוז הורדה
ביוב הורדה
מים הורדה
ניקוז הורדה
ביוב הורדה
מים הורדה
תנועה הורדה
תנועה הורדה
תנועה הורדה
תנועה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
סביבה ונוף הורדה
סביבה ונוף הורדה
בינוי הורדה
חשמל הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ישיבת ועדה מקצועית לביוב בתאריך 16 במאי 2017 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 10/09/2017 20 19
קבלת תכנית 26/12/2016 12 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10671 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13627 מפעל קרטון- מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19426 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19763 שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותעשייה, אזור תעשייה, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9813 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11687 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16192 יער מסד ארבל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19132 שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מג'דל שמס כפיפות
תוכנית ג/ 21220 שינוי ייעוד מתעשייה לדרך מוצעת והגדלת אחוזי בנייה, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16308 מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16824 שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה , מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 16/05/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה