613-0347112

בית מלון , רח' נחל מישר, מצפה רמון

מטרת התוכנית


תכנון אזור מולנאי ברחוב נחל מישר8 מגרש 1A, מצפה רמון.

עיקרי הוראותיה


א - שינוי יעוד ממגורים ג' למולנאות.
ב - קביעת שטחי הבניה למטרות עיקריות ושטחי שירות.
ג - קביעת התכליות והשימושים המותרים.
ד - קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה -קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדרכלי.
ו - קביעת שלבי ביצוע התוכנית.
ז - קביעת מס' קומות ל- 4 קומות.

דברי הסבר


מגיש התוכנית מבקש:
א - שינוי יעוד ממגורים ג' למלונאות (אכסון מלונאי).
ב - קביעת זכויות ושימושים ליעוד מולנאות ותיירות.
ג - קביעת גובה הבניה עד 4 קומות ומרתף כחלק מהבניין.
ד - הקמת בריכת שחייה.
ה - השינוי נובע מבקוש רב למלונאות המאפשר לינה למבקרים במצפה רמון,ובהיות מצפה רמון בזמן האחרון יעד תיירותי מבוקש ,דבר שמצריך הערכות לחדרי אירות בהתאם.
ו- גבול המגרש נקבע על פי תשריט חלוקה שאושר בועדה המקומית מצפה רמון בתאריך 09/09/2012.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 70 חדר חדר +70 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 2,864 מ"ר מ"ר +2,864 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר +1,341 מ"ר -1,341 מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי מנחה-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר ותרשימי סביבה-חתום להפקדה הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 13/08/2017 10 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/08/2017 10 5
התכנית אושרה 13/08/2017 10 5
פרסום לאישור ברשומות 07/08/2017 תאריך פרסום: 07/08/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7562. עמוד: 8377. שנה עברית: התשעז . 10 5 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/08/2017 תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2017. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 10 5
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/07/2017 10 5
החלטה בדיון באישור תכנית 03/07/2017 10 5
לא הוגשו התנגדויות 27/06/2017 10 5
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 22/04/2017 10 5
פרסום להפקדה בעיתונים 20/04/2017 תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2017. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2017. עיתון: ישראל היום. 10 5
פרסום להפקדה ברשומות 27/03/2017 תאריך פרסום: 27/03/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7474. עמוד: 4681. שנה עברית: התשעז . 10 5 צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/03/2017 10 5
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/03/2017 10 5
החלטה בדיון בהפקדה 23/01/2017 10 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/10/2015 4 4
קבלת תכנית 20/10/2015 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 03/ 114/ 2 מצפה רמון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 03/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 23/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/03/2017 הורדה