ק/ 3579

תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין

מטרת התוכנית


תוספת זכויות בנייה למגורים ושינוי בקווי בניין .

עיקרי הוראותיה


א. תוספת שטח למגורים- 717 מ"ר שטח עיקרי ו- 400 שטח שירות.
ב. תוספת 2 קומות,סה"כ 4 קומות בנוסף לקומת מרתף. קומת מרתף וקומה מעל יהיו מתחת למפלס הדרך, ו- 3 קומות יהיו מעל למפלס הדרך.
ג. תוספת 4 יח"ד, סה"כ 6 יח"ד.
ד. הקטנת קווי בניין .
ה. שינוי זכויות והוראות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,040 מ"ר +323 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/08/2017 תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2017. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 18/07/2017 תאריך פרסום: 18/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7546. עמוד: 7728. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/07/2017
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/05/2017
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 20/01/2016
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 30/04/2015
לא הוגשו התנגדויות 27/04/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 27/02/2015 תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2015. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 24/10/2013 תאריך פרסום: 24/10/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6681. עמוד: 857. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/09/2013
החלטה בדיון בהפקדה 08/09/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/09/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/01/2013
קבלת תכנית 09/07/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית ק/ מק/ 1005/ א תכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/א שינוי צפייה
תוכנית אפ/ 1005 שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוח שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 11/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/09/2013 הורדה