ג/ 21800

אזור תעסוקה - כאוכב

מטרת התוכנית


תכנון מפורט והרחבת אזור תעסוקה מקומי המאושר בתכנית המתאר ג/ 15607.

עיקרי הוראותיה


הגדרת שטחים לתעסוקה ומסחר, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
הגדרת פתרונות לתנועה ודרכי גישה וחניה.
יצירת ממשק תכנוני מתאים לשטחים הסמוכים לתכנית זו.
קביעת הוראות בינוי לרבות גובה מבנים וקווי בניין.
קביעת הוראות סביבתיות לשמירה על איכות הסביבה.
קביעת הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה וטבלת איזון עתידית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 2,802 מ"ר +1,434 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 11,206 מ"ר +5,352 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כאוכב אבו אל - היג'א האזור הצפוני

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות נספח/ הוראות פיתוח תשתיות הורדה
טבלת איזון והקצאה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
ללא קבוצת תצוגה
צרופה לשלב מסמכים לקראת בדיון בולקחש"פ הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/07/2017 תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 19/07/2017 תאריך פרסום: 19/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7547. עמוד: 7774. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/07/2017
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/07/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 10/05/2017
הוגשו התנגדויות 17/07/2016
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/06/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/2016 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2016. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 25/05/2016 תאריך פרסום: 25/05/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7272. עמוד: 7246. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/05/2016
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/05/2016
החלטה בדיון בוולק"ח 03/02/2016
החלטה בדיון בהפקדה 01/06/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/09/2014
קבלת תכנית 23/06/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 פירוט צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1611 כביש מס' 246 שגב -כפר מנדא שינוי
תוכנית ג/ 6597 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 261-0960906 אזור תעסוקה - כאוכב החלפה
תוכנית 261-0596940 אזור תעסוקה - כאוכב שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/05/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/05/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 19/04/2017
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 21/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 21/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 21/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
367 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 01/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
564 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
564 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 17/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 16/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/05/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלכס חפץ הימנותא בע"מ
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל לישראל מחוז צפון הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל לישראל מחוז צפון הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלומית בארי רמ"י
5 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות יעקב גורנשטיין עו"ד בלש בר אולפן עו"ד הורדה