624-0213850

שינויי ייעוד וחלוקת מגרשים בשכונת דריג'את-בדר

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לאיחוד וחלוקת מתחמים לתאי שטח מוגדרים , הגדרת זכויות ומגבלות בנייה

עיקרי הוראותיה


-איחוד וחלוקת המתחמים לתאי שטח מוגדרים עם זכויות ומגבלות בנייה חדשים
- חלוקה לתאי שטח תכנוניים וקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בשלב עתידי .
- הסדרת דרכי גישה לתאי שטח.
- קביעת זכויות,מגבלות והנחיות בנייה .
- קביעת התכליות והשימושים המותרים , וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .
- קביעת קווי בניין ותנאים למתן היתר בנייה

דברי הסבר


אושרה תכנית מפורטת לפיתוח הישוב דריג'את שמספרה 110/02/28 בתאריך 15.01.07 .
התכנית המוצעת באה לתת מענה על הקיים בשטח הנוכחי דרך איחוד וחלוקת המתחמים לתאי שטח מוגדרים עם זכויות ומגבלות בנייה חדשים
כמו כן הוארכה הדרך המשולבת הקיימת על מנת לתת פתרון תחבורתי לכלל המגרשים בתכנית זו .
השטח לבנייני ציבור צומצם בשטחו והוספו לו זכויות בנייה נוספים .
על כן באה התכנית להגדיר את זכויות הבנייה וקווי הבניין במגרשים המחולקים מחדש

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 445 מ"ר +396 מ"ר +49 מ"ר
מגורים (יח"ד) 39 יח"ד +20 יח"ד +19 יח"ד
מגורים (מ"ר) 6,798 מ"ר +5,011 מ"ר +1,787 מ"ר

מקום התוכנית


באזור המזרחי של היישוב דריג'את

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התייחסות הקק"ל הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 27/07/2017 13 11
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 27/07/2017 13 11
התכנית אושרה 27/07/2017 13 11
פרסום לאישור בעיתונים 21/07/2017 תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 13 11
פרסום לאישור ברשומות 19/07/2017 תאריך פרסום: 19/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7547. עמוד: 7777. שנה עברית: התשעז . 13 11 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/07/2017 13 11
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/06/2017 12 11
החלטה בדיון באישור תכנית 05/06/2017 12 11
לא הוגשו התנגדויות 23/05/2017 11 11
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/05/2017 12 11
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/03/2017 11 11
פרסום להפקדה ברשומות 14/03/2017 תאריך פרסום: 14/03/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7467. עמוד: 4358. שנה עברית: התשעז . 11 11 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/03/2017 תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 11 11
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/02/2017 11 11
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/02/2017 11 11
החלטה בדיון בהפקדה 13/06/2016 8 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/12/2015 8 8
קבלת תכנית 10/06/2015 7 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 28/ 02/ 104 ישוב בדואי חדש מכחול (מרעית) (מס ישן: 11/ 02/ 226) כפיפות צפייה
תוכנית 28/ 02/ 110 ישוב דריג'את שינוי צפייה
תוכנית 28/ 03/ 1001 דריג'את מגרשים 114-119, 20, 21 - מס' קודם 28/ מק/ 8 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 05/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 13/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 13/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 12/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/02/2017 הורדה