יוש/ 2/ 2/ 115

אלפי מנשה - תוספת שימוש למגרש 918

מטרת התוכנית


הוספת שימושים למתקני ספורט במגרש 918 שייעודו שטח לבניין ציבורי המיועד למרפאה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/07/2017
קבלת תכנית 19/07/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 115 שינוי