יוש/ 1/ 13/ 1/ 510

קרית ארבע-שינוי פרצילציה וגבולות מגרשים

מטרת התוכנית


א-שינוי פרצלציה וגבולות מגרשים באזור מגורים ג',שטח למבנים ומוסדות ציבור,שצ''פ ומתקן תקשורת.
ב-קביעת שימושים והראות בנייה בתחום התכנית

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/07/2017
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 18/07/2017
קבלת תכנית 18/07/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 2/ 1/ 510 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 510 שינוי