תמא/ 34/ ב/ 6

תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 4 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 5 הורדה
קבצים דיגיטליים
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית תמא/ 34/ ב/ 6 הורדה
תשריט ממ"ג - shp הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/07/2017 תאריך פרסום: 18/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7546. עמוד: 7716. שנה עברית: התשעז . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 05/06/2017
המלצה לממשלה לאישור תכנית 07/02/2017
התקבלו הערות / תגובות 01/01/2017
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 07/08/2016 תאריך פרסום: 07/08/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7315. עמוד: 8764. שנה עברית: התשעו . צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 24/06/2016 תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2016. עיתון: כל אל ערב.
העברה להערות / תגובות 22/06/2016
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 05/04/2016

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 90 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 258-0541342 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 301-0499004 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 205-0432377 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית תתל/ 42/ א תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 219-0706572 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 206-0743039 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 303-0646372 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 202-0702894 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 632-0200980 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 651-0465252 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 212-0137604 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 355-0449710 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 201-0483099 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 303-0161620 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 214-0379826 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 301-0489054 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 260-0229245 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 427-0419887 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית תמל/ 1059 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 219-0585224 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 211-0646620 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 257-0598631 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 262-0494955 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 7/ 02/ 220/ 25 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות צפייה
תוכנית 353-0484899 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 262-0708289 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 208-0631986 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 202-0499723 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 351-0583575 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 651-0698019 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 257-0458935 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 652-0380121 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 603-0331314 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 202-0438051 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 254-0856427 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 209-0796755 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 219-0437012 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 219-0252346 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 206-0578971 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 214-0557686 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 254-0570846 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 216-0361287 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית תתל/ 47 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 506-0562975 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 355-0661652 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 208-0768424 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 222-0521021 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 420-0517110 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 254-0353623 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 458-0417741 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 634-0536185 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 253-0400606 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 301-0224808 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 503-0413161 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 651-0210781 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 209-0629360 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 201-0385245 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 303-0368142 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 253-0413369 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 208-0546473 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 254-0289074 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 254-0543389 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 202-0551424 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 209-0570309 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 301-0325076 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 299-0637819 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 305-0471185 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית חכ/ 600/ ש/ 1212/ ג/ 1328 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות צפייה
תוכנית 215-0511337 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 353-0860742 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 215-0767095 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 651-0368787 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 219-0351569 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 201-0275909 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 301-0670877 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 656-0282418 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 209-0745661 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 308-0586800 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 651-0658500 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 301-0889956 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 219-0431502 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 215-0995910 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 255-0386789 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 261-0524470 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית 399-1033554 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות
תוכנית ג/ 21243 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
604 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
586 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 31/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
584 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 06/10/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 26/09/2016
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
841 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 19/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
841 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 19/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 11/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 18/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
595 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
122 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 13/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
594 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
568 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 08/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
6 ועדה ארצית - תמא/ 34/ ב/ 6 - עורכים 01/02/2016
פרוטוקול הורדה
563 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 29/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
3 ועדה ארצית - תמא/ 34/ ב/ 6 - עורכים 02/09/2015
פרוטוקול הורדה
2 ועדה ארצית - תמא/ 34/ ב/ 6 - עורכים 15/06/2015
פרוטוקול הורדה
5 ועדה ארצית - תמא/ 34/ ב/ 6 - עורכים 30/10/2014
פרוטוקול הורדה
4 ועדה ארצית - תמא/ 34/ ב/ 6 - עורכים 11/09/2014
פרוטוקול הורדה
1 ועדה ארצית - תמא/ 34/ ב/ 6 - עורכים 20/07/2014
פרוטוקול הורדה
569 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 13/05/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 22/06/2016 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 03/11/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איתמר בן דוד החברה להגנת הטבע הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמי גנון רכבת ישראל הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמי גנון רכבת ישראל הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדי דוברון קק"ל הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדי דוברון קק"ל הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוחנן וינר דגניה א', דגניה ב', כנרת ובית זרע הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארז ויסמן פורום אגודת וספקי המים הפרטיים בישראל הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארז ויסמן פורום אגודת וספקי המים הפרטיים בישראל הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' נחלה שקר נתיבי ישראל הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירלי סופר דמרי חברת סופר אנ.ג'י חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ הורדה