201-0432898

דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70

מטרת התוכנית


קביעת הוראות לדרך 859, קטע: מכביש 4 עד כביש 70

עיקרי הוראותיה


א. יעוד שטחים לדרך.
ב. קביעת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתוכנית.
ג. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי.
ד. הסדרת דרכים חקלאיות ונגישות לחלקות חקלאיות, ביטול דרך, קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.

דברי הסבר


- דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70, מתוכננת בתוואי חדש לפי תמ"א 3,שינוי מספר 11ד', בין רגבה/מזרעה כביש 4 ועד צומת ג'ת/ינוח בכביש 70 במזרח.
- אורך הדרך כ- 5.5 ק"מ.
- הדרך מתוכננת כ-דו מסלולית- 2 נתיבים לכיוון (ראשיים), הסדרת צמתים ליישובים גובלים וכן מעברים חקלאיים עיליים ודרכים חקלאיות ושביל אופניים.
- לאורך הדרך מתוכננים מעבירי מים של נחלים בית העמק וזייתון.
- התכנון התחשב בהיתכנות סטטוטורית לביצוע מחלפון במרכז התוואי

מקום התוכנית


דרך מספר 859, קטע: רגבה/מזרעה (כביש 4)- ג'ת/ינוח (כביש 70)

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
אדריכלות נספח אדריכלי הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
תשתיות נספח מערכות הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
תנועה חתכים לאורך הורדה
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
תשתיות נספח מערכות הורדה
תשתיות נספח מערכות הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
תנועה חתכים לאורך הורדה
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
ניקוז תכנית ניקוז כללית הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
תנועה חתכים לאורך הורדה
ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים טבלת עצים הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח כללי/אחר נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
נספח כללי/אחר נספח כללי/אחר הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספח נוף תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
חתכים חתכים הורדה
חתכים חתכים הורדה
חתכים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספח כללי/אחר נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
שמירה על עצים בוגרים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות דרכים תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח/ הוראות תנועה הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 1 מתוך 19 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך2 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 2 מתוך 2 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 03/07/2017 23 14
פרסום לאישור ברשומות 18/06/2017 תאריך פרסום: 18/06/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7528. עמוד: 6827. שנה עברית: התשעז . 23 14 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/06/2017 תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 23 14
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/06/2017 23 14
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/06/2017 23 14
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/06/2017 23 14
החלטה בדיון בהתנגדויות 19/04/2017 15 10
החלטה בדיון באישור תכנית 19/04/2017 23 14
הוגשו התנגדויות 13/03/2017 15 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2017 15 10
פרסום להפקדה בעיתונים 13/01/2017 תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2017. עיתון: אל-סינארה. 15 10
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2017 תאריך פרסום: 12/01/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7423. עמוד: 2365. שנה עברית: התשעז . 15 10 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/01/2017 15 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/01/2017 15 10
החלטה בדיון במועצה הארצית 27/12/2016 11 7
החלטה בדיון בהפקדה 10/10/2016 11 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/10/2016 7 5
קבלת תכנית 03/07/2016 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 23/ 21 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12317 מושב רגבה - תכנית מתאר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1489 מושב רגבה שינוי
תוכנית ג/ 15820 הוראות בניה למושב עמקא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16358 קידוח עמקה 1א שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20226 חיבורים לדרך שירות של דרך 4, מזרעה שינוי
תוכנית ג/ 20448 נתיב השיירה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20564 שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח משולב מסחר עם מגורים, מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20884 הרחבת מושב - רגבה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20958 הגדרת זכויות בשטח למבני ציבור, מזרעה שינוי
תוכנית ג/ 4168 חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאות שינוי
תוכנית ג/ 4619 שינוי יעוד למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4947 חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעם שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5160 צומת רגבה נס עמים - מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7405 שייך דנון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9096 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20348 שכונה מזרחית - מזרעה. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10417 הרחבת תחום המגורים - רגבה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1130 תכנית מפורטת מס' 1130 שינוי
תוכנית ג/ 13617 אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14940 שטח מסחרי בכניסה למזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14941 חוות לולים, רגבה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15389 מעבר דו מפלסי - שבי ציון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15798 הרחבת רצועת מסילת ברזל חיפה - נהריה בקטע עכו - נהריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17933 הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20359 החלפת שטחים באזור תחנת תדלוק רגבה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 2315 תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה שינוי
תוכנית ג/ 2316 חלוקת מגרשים לבניה, חלוקת שטחים לפי יעודים שונים ורשת כבישים ודרכים, שייך דנו שינוי
תוכנית ג/ 4360 חלוקת מגרשים מחדש שינוי
תוכנית ג/ 9798 שנוי יעוד משטח חקלאי ומחצבות לאתר ההטמנה, עברון שינוי צפייה
תוכנית משצ/ 37 תכנית מפורטת מס' משצ/37 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0639021 דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70 כפיפות
תוכנית 201-0946392 דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70 החלפה
תוכנית 201-0641662 דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70 שינוי
תוכנית 201-0941310 דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70 שינוי
תוכנית 201-0385245 דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70 כפיפות
תוכנית 201-0557603 דרך 859 בין כביש 4 לכביש 70 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/05/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/05/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 19/04/2017
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
582 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 29/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 22/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 10/10/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/06/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/06/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/01/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ללא תצהיר גיל אדלר הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד עווד
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאתם עליאן
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חזבון ג'מיל ת"ז 5151360
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חזבון כאמל
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חזבון כפינה ת"ז 2015093
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף עווד
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאמר עליאן 1
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר קורט עוז מהנדס ועדה מקומית חבל אשר הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואד עווד ראש מו"מ מזרעה הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פריד עווד הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני לוי מנהל מח תכנון עיריית נהריה הורדה
13 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ג'רייס שאדי עו"ד הורדה
14 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות חוסיין עווד עו"ד הורדה
15 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד פאדי שרקאוי הורדה