יוש/ תמא/ 2/ 1/ 55

תכנית מתאר אזורית (חלקית) מס' 55/1/2 למתקנים פוטו-וולטאיים באיו"ש

מטרת התוכנית


1. ביטול מגבלת תוקף תמ"א 55/1 ותמ"א 55/1/1.
2. הארכת תוקף תכניות שאושרו מכוחה של תמ"א 55/1.
3. הוראות לתכניות מפורטות ביחס למתן היתר למתקן פוטו-וולטאי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית - מאושרות - ערבית הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר נוסח משולב הורדה
נספח כללי/אחר נוסח משולב בערבית הורדה
נספח כללי/אחר דברי הסבר בערבית הורדה
נספח כללי/אחר דברי הסבר לתכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 01/07/2017
החלטה בדיון בהפקדה 07/06/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/09/2016
קבלת תכנית 09/06/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ תמא/ 1/ 1/ 55 תכנית מתאר אזורית (חלקית) מס' 55/1/1 למתקנים פוטו-וולטאיים באיו"ש שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
579 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - מועצת התכנון העליונה 29/11/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
577 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - מועצת התכנון העליונה 07/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 25/02/2019 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 26/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/02/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/07/2017 הורדה