יוש/ 14/ 3/ 201

מגרש מס' 351 מחד משפחתי לדו משפחתי

מטרת התוכנית


1. הפיכת מגרש חד משפחתי לדו משפחתי
2. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +1 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/06/2017 תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/06/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 07/06/2017
הוגשו התנגדויות 03/04/2017
פרסום להפקדה בעיתונים 02/02/2017 תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/01/2017
החלטה בדיון בהפקדה 30/11/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/02/2016
קבלת תכנית 15/02/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 07/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/06/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/01/2017 הורדה