יוש/ 17/ 3/ 201

שינוי יעוד קרקע ממבני ציבור למגורים - 10 יח"ד 10 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע משטח למבני ציבור לאזור מגורים ב'.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/06/2017 תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2017. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/06/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 07/06/2017
פרסום להפקדה בעיתונים 01/03/2017 תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2017. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/02/2017
החלטה בדיון בהפקדה 08/02/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/11/2015
קבלת תכנית 01/11/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 07/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 08/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 08/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/06/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/02/2017 הורדה