יוש/ 11/ 218

בית אל א' ב'

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה נספח חניות הורדה
מסמכים
החלטות החלטת התנגדויות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/06/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 06/03/2014
הוגשו התנגדויות 13/02/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 12/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה 15/08/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 11/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/11/2010
קבלת תכנית 20/11/2010

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 07/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/03/2014
פרוטוקול הורדה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 11/03/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/06/2017 הורדה