354-0079111

הרחבת אזור תעשייה " באקה-ג'ת "

מטרת התוכנית


הרחבת אזור תעשייה באקה-ג'ת לצורך העברת המלכות והתעשיות הקטנות מאזורי המגורים שמהוות מטרד סביבתי ואקולוגי, ובהתאם לתכנית אב באקה-ג'ת

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מחקלאי לתעשייה קלה ומלאכה .
2. יעוד שטחים לצורכי ציבור
3. תכנון מערכת דרכים .
4. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניים קימיים . .

דברי הסבר


העסקים הקטנים , מוסכים ,מסגריות , נגריות , מחלבות , מתפרות וכדומה , בבאקה אלגרביה ובג'ת, התרבו וניפוצו ונמצאים היום כמעט בכל סמטה , כביש ושכונת מגורים ביישוב התופעה הנ"ל , הפכה את החיים בתוך שכונות המגורים להרפתקה מסוכנת , תוך חשיפת התושבים , ילדים נשים וזקנים לקרבן הן מבחינת בטיחות ולו בחציית כביש בין רכבי המשא הכבד שחונות בצידי הדרך והסמטאות , חשיפה ל סכנת פגיעה ע"י ציוד וכלי עבודה וכו' בחניה ליד אותם בתי עסק בתוך שכונת המגורים , פגיעה באיכות הסביבה , הריסת כבישים ומדרכות , הזרמת שפכים תעשייתיים לתוך מערכת הולכת השפכים הסניטריים העירוניים ללא אפשרות אכיפה ופיקוח בהיות העסקים הנ"ל מוסווים בתוך ובנוף של אותן שכונות מגורים תמימים.כל הנ"ל ועוד , הפכו את העסקים הבלתי חוקיים בתוך שכונות המגורים ביישוב שמצטייר כיישוב יצרן ומוקד עסקי ומסחרי ,למטרד אחד גדול ומסוכן. מכאן , ובשל הגידול של היישוב ללא גידול בהתאמה של אזור התעשיה היחיד והמאוד לא מפותח ביישוב , נוצר הצורך הדוחק להגדלתו לצורך קליטת ולו חלק מן העסקים האמורים והוצאתם מלב שכונות המגורים.התוכנית מציעה את ההגדלה לכיוון היחידי האפשרי , דהיינו לכיוון מזרח , תוך הקצבת החלק של הקרקע שגובל עם גדר ההפרדה לחניון בעיקר לרכב כבד , וזאת בשל כמות המשאיות הענקית שחונות החל משעות הערב המוקדמות בתוך שכונות המגורים ובסימטאות שגם כך צרות מדיי ,דבר שהופך את הנסיעה ו/או ההליכה ו/או חציית כביש בלילה למשימה מסוכנת.התוכנית משלבת מבחר שימושים שיענה למעשה על מרבית הצרכים של היישוב מבחינת הגיוון .התוכנית שילבה בין אם בתשריט ו/או בהוראות שלה , בין כל היבטי התכנון הפונקציונליים והסביבתיים והנופיים , לצורך הבטחת הקמת מתחם מודרני ומטופח עליו חולשת התוכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 12,990 מ"ר מ"ר +12,990 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 71,495 מ"ר מ"ר +71,495 מ"ר

מקום התוכנית


צפונית מזרחית ג'ת " הרחבה לאזור תעשייה קיים באקה "

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ביוב הורדה
ניקוז הורדה
טבלאות איזון והקצאה הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
ביוב הורדה
דרכים תנועה וחניה הורדה
ניקוז הורדה
חוות דעת
חוות דעת חוות דעת המשרד להגנת הסביבה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 12/06/2017 37 24
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/06/2017 37 24
החלטה בדיון בהפקדה 21/01/2015 24 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/04/2014 9 9
קבלת תכנית 04/08/2013 9 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ענ/ 125 תכנית מתאר באקה אל גרבייה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 01/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 22/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 21/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 03/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה