251-0250290

ג/22176 - שינוי ייעוד למבני ציבור, מערב שיבלי

מטרת התוכנית


שינוי ייעוד משטחי ספורט ומגורים למבני ציבור

עיקרי הוראותיה


- קביעת התכליות והשימושים המותרים
- קביעת זכויות והוראות בניה
- קביעת הנחיות סביבתיות
- קביעת הוראות לפיתוח, ותנאים למתן היתר בניה.

דברי הסבר


התכנית משנה יעוד משטח המיועד לאזור ספורט ולמגורים א' לשטח המיועד למבני ומוסדות ציבור.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 9,340 מ"ר מ"ר +9,340 מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד +15 יח"ד -15 יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר +2,208 מ"ר -2,208 מ"ר

מקום התוכנית


שכונה מערבית, קרית החינוך שבלי אום אלג'אנם, אזר בית הספר המקיף

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/06/2017 תאריך פרסום: 05/06/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7517. עמוד: 6502. שנה עברית: התשעז . 8 7 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/05/2017 8 7
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/05/2017 8 7
החלטה בדיון באישור תכנית 15/08/2016 7 6
לא הוגשו התנגדויות 20/07/2016 7 6
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 01/06/2016 7 6
פרסום להפקדה בעיתונים 20/05/2016 תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 7 6
פרסום להפקדה ברשומות 15/05/2016 תאריך פרסום: 15/05/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7266. עמוד: 6369. שנה עברית: התשעו . 7 6 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/05/2016 7 6
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/04/2016 7 6
החלטה בדיון בהפקדה 06/01/2016 4 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/11/2015 4 4
קבלת תכנית 13/04/2015 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 15/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 06/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 24/05/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/04/2016 הורדה