354-0316026

הרחבת דרך מס 3 -טבעת ג'ת-

מטרת התוכנית


הרחבת דרך מאושרת מ 12 מ' ל 24 מ'

עיקרי הוראותיה


1. הרחבת דרך על פי סעיף 62א. (א)2 .
2. קביעת הוראות בניה וקווי בניה.

דברי הסבר


מועצה מקומית ג'ת יוזמת השלמת קטע מדרך הטבעת העתידי של ג'ת

מקום התוכנית


המקום נמצא בצד הצפוני של הישוב ג'ת - שכונת אלמרבעה מזרח- שמתחבר לדרך אזורית מס 574

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
דרכים הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 15/05/2017 תאריך פרסום: 15/05/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7506. עמוד: 6032. שנה עברית: התשעז . 9 4 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/04/2017 9 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/04/2017 9 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 09/05/2016 8 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5242 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 09/05/2016
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/04/2017 הורדה
נוסח פרסום 26/04/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 26/04/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 26/04/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 23/04/2017 הורדה