356-0255851

עוספיה בית אבות

מטרת התוכנית


שינויי ייעוד מחקלאי למגורים מיוחד לצורך הרחבת בית אבות סיעודי.

עיקרי הוראותיה


1. שינויי ייעוד מאזור חקלאי למגורים מיוחד.
2. שינויי יעוד מאזור חקלאי לשצ"פ.
3. שינוי יעוד מדיור מיוחד לשפ"פ.
4. תוספת 5539.5 מ"ר לשטח עיקרי מאושר.
5. הסבת 100 מ"ר שטח בנוי לצורך שימוש ציבורי.
6. הגדרת זכויות והוראות בנייה.

דברי הסבר


הרחבת הייעוד בחלק מהתכנית למגורים מיוחד לכיוון שטח חקלאי לצורך הרחבת בית אבות סיעודי הבנוי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 190 יח"ד +90 יח"ד +100 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 10,529.53 מ"ר +5,090 מ"ר +5,439.53 מ"ר שטחי בנייה עיקריים: 200% מעל הקרקע ו-40% מתחת לקרקע
מבני ציבור (מ"ר) 100 מ"ר מ"ר +100 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי ופיתוח נספח בינוי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות חניה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות חלטת ועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 11/05/2017 27 14
פרסום לאישור ברשומות 07/05/2017 תאריך פרסום: 07/05/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7497. עמוד: 5628. שנה עברית: התשעז . 27 14 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/05/2017 תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 27 14
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/04/2017 27 14
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/04/2017 27 14
החלטה בדיון באישור תכנית 18/01/2017 27 14
לא הוגשו התנגדויות 07/01/2017 27 14
פרסום להפקדה ברשומות 20/09/2016 תאריך פרסום: 20/09/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7347. עמוד: 1146. שנה עברית: התשעו . 27 14 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/09/2016 תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 27 14
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 09/09/2016 27 14
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/09/2016 27 14
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/08/2016 27 14
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/08/2016 27 14
החלטה בדיון בהפקדה 23/12/2015 13 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/10/2015 13 8
קבלת תכנית 06/09/2015 11 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית עד/ 105 דרום מערב עוספיה. שינוי צפייה
תוכנית עד/ 299 בית אבות במערב עוספיא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0864843 עוספיה בית אבות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 18/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 23/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/04/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/08/2016 הורדה