יוש/ 1/ 18/ 510

פארק אלון - קרית ארבע

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי, שטח לתכנון בעתיד ודרך מאושרת לפארק/גן ציבורי עם שימושים מסחריים ולאזור תיירות.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ד. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/04/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 14/12/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/02/2016
הוגשו התנגדויות 08/12/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 08/10/2014 תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2014. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2014. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/09/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/08/2014
החלטה בדיון בהפקדה 03/07/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 31/12/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/03/2012
קבלת תכנית 25/01/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 18/ 510 שינוי
תוכנית יוש/ 19/ 510 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/10/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 11/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 29/03/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 03/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 30/04/2017 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 15/09/2014 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/04/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/09/2014 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלון ליפשיץ-כהן אדר' עמותת "במקום"