ג/ 19849

אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הרחבה והסדרה של אזור תעשייה, מסחר ותיירות מג'דל שמס.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח, דרכים, אזור מעורב תעשייה ומסחר, אזור מעורב למסחר תעסוקה ותיירות ושטח למתקן הנדסי.
2.קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3.קביעת הוראות בניה-קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
4.קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5.קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
6.קביעת הנחיות סביבתיות.
7.הסדרת מערכת דרכים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 10,000 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 177,890 מ"ר +25,349 מ"ר +152,541 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 159,068 מ"ר +108,735 מ"ר +50,333 מ"ר

מקום התוכנית


מדרום לישוב מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח כללי/אחר תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 02/04/2017 תאריך פרסום: 02/04/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7477. עמוד: 4783. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/03/2017
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/03/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/05/2016
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 04/03/2015
הוגשו התנגדויות 19/02/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 06/02/2015 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2015. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 29/01/2015 תאריך פרסום: 29/01/2015. מס' ילקוט פרסומים: 6978. עמוד: 3138. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/01/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/01/2015
החלטה בדיון בהפקדה 05/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/02/2012
קבלת תכנית 12/09/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10486 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10671 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13627 מפעל קרטון- מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13722 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19426 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19763 שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותעשייה, אזור תעשייה, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9813 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11687 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13583 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14855 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16071 בית קרור , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18546 קנטרי קלאב, אזור תעשיה מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19132 שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מג'דל שמס שינוי
תוכנית ג/ 21220 שינוי ייעוד מתעשייה לדרך מוצעת והגדלת אחוזי בנייה, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16301 הרחבת אזור תעשיה , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16306 הגדלת א.ת מג'דל שמס -בית קרור אלשרק שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16307 מפעל עיבוד אבן ושיש - אברהים פארס ובניו , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16308 מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16824 שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה , מג'דל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0643924 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס החלפה
תוכנית 256-0740688 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0419291 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0773945 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0632174 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 07/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/03/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 14/01/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל חסאן
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו גבל וסים
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו זייד מג'ד
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח אמאל הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח אניל
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח גסאן
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח זאיד
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח חוסין
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח חמוד הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח חסן קירור מג'דל אג''ש
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח חסן
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מהראן הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מוחמד
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מוניר גמיל
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מופיד
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח סאפי
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח סעיד
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח פארס
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח רידאן
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח רידאן הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח שבלי
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח תאופיק
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עראר חסן
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים נסראללה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים נביה הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איוב אסעד הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איוב נביל
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' נחלה שקר נתיבי ישראל מהנדס תנועה ראשי הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאס נסראללה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אניס חאטר
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בהגת בריק קירור הגולן א.ש בע"מ באמצעות עו"ד אבו סאלח מנסור
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מיל פדלאללה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גמיל עלי סבאג'
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גסאן פרחאן אלשאער
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהש איוב הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וליד נמר ספדי הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאהר שקיב אבו סאלח
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיד אבו זיד
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'אטר ואסף
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת אחמד סבאג' ובניו
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חזאעזי חאטר
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן מחמוד הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף סלימאן עוידאת
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאהר תופיק הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מארסל וולדק
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונג'ד מחמד מחמוד
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוניר מוחמד אבו סאלח הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא ג'מאל
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד האיל מחמוד
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד בריק
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד האיל
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד האיל
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר פוזאת סבאג'
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאזם ח'אטר
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביה אחמד אבו עואד
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביה יוסף בעראר
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביה ספדי
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביל אבו סאלח;
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נדים ספדי הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסר מחמוד חאטר הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלחה מחמוד סאלח הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמר מחמוד חאטר הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סבאג יוסף
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סבאג מוחמד
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סייד אחמד אמין
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמארה חמד
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמארה פנדי
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמארה רחאב
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמיר מחמד מחמוד
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סן עלם אלדין אבו סאלח
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד ג'מיל אבראהים
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד מחמוד בעראר
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ספדי סולימאן הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ספדי פאיז הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עארף חמזה הורדה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוידאת מאגד
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוידאת מחמוד
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוידאת סנאא
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוידאת עקאב
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוידאת רביע
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי אבארהים
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי אבראהים
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי בטחיש הורדה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואד יוסף אבו סאלח הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פריד סבאג'
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם מוחמד ספדי
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם פחראלדין הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראידה סייד אחמד
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רביע אבו סאלח באמצעות עו"ד אג'ואר חיר
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רביע מחמוד הורדה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רדא תאופיק
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימא ספדי
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאער אנס בן מאגד
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאער מגדי
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שחאדי נסראללה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שיח' מחמוד אבו סאלח
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמדין ספדי הורדה
98 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל עו"ד הורדה
99 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
100 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
101 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
102 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
103 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
104 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
105 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
106 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
107 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
108 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
109 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
110 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
111 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
112 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
113 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
114 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
115 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
116 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
117 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
118 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו ג'בל ראמי עו"ד הורדה
119 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח זיאד עו"ד
120 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
121 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
122 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
123 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
124 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
125 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
126 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
127 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
128 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
129 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
130 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלח מנסור עו"ד הורדה
131 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אג'ואד חיר עו"ד הורדה
132 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ג'והרי כיפאח ושות' עו"ד הורדה
133 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ג'והרי כיפאח ושות' עו"ד הורדה
134 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ד"ר שפיק מרעי - עו"ד הורדה
135 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות הלאל קאסם עו"ד הורדה
136 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות סמארה ג'ולאן עו"ד הורדה
137 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות סמיר מחמד מחמוד
138 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות סעיד מחמוד בעראר
139 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו סאלח מנסור הורדה
140 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו סעדה ריאד הורדה
141 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד יחיא ג'והרי הורדה
142 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד יחיא ג'והרי הורדה
143 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד יחיא ג'והרי הורדה
144 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד שפיק מרעי הורדה
145 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
146 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
147 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
148 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
149 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
150 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
151 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
152 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
153 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
154 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
155 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
156 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
157 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
158 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
159 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
160 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
161 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
162 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
163 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה
164 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פואד פרג' עו"ד הורדה