יוש/ 1/ 1/ 512

יישוה עותניאל - מבנים ומוסדות ציבור ובית קברות

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעודי קרקע חלק משטח לתעשייה, חלק מאזור מגורים מיוחד (שטח למוסד) וחלק משטח ציבורי פתוח ודרך מאושרת ל-אזור מבנים ומוסדות ציבור, בית קברות, מתקנים הנדסיים ודרכים.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/03/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 30/01/2017
לא הוגשו התנגדויות 18/06/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 18/04/2016 תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/04/2016
החלטה בדיון בהפקדה 02/12/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 29/10/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/12/2014
קבלת תכנית 01/10/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 512 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 06/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2015016 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 02/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/02/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/04/2016 הורדה