מאא/ מק/ 2016

"בית שאל"

מטרת התוכנית


1. שינוי קווי בניין צדדיים בהתאם לסעיף 62א' (א)4 לחוק תכנון ובניה.
2. מתן הנחיות לפיתוח ועיצוב ארכיטקטוני ופיתוח סביבתי.
3. הקלה מקו בניין מציר הדרך של כביש מס' 44 ועד גבול התכנית של 64.9 מ' במקום 100 מ' בהתאם לתמ"א 3 .

עיקרי הוראותיה


השינוי יחול בעניין קווי הבניין ובנושא הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני בלבד. הריסת מבנים וסככות קיימות מעבר לקו בניין קדמי ואחורי כפי שמופיע בתשריט במצב המוצע. התאמת המצב הקיים לתכסית הבניה המאושרת בהוראות תכנית מאא/1/23 בנספח הבינוי - הנחיה לעיצוב אדריכלי של הגדרות הצפון מזרחית והדרום מערבית.

מקום התוכנית


מגרש מסחרי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/02/2009 תאריך פרסום: 12/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5915. עמוד: 2361. שנה עברית: התשסט . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 31/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות 15/05/2008 תאריך פרסום: 15/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. עמוד: 3063. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 12/05/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 23/ 1 אזור תעשיה אזור שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אז/ 0918/ 8262 "בית שאל" ערר על
תוכנית 554-1116854 "בית שאל" החלפה
תוכנית 554-0711275 "בית שאל" החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007041 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 31/12/2008
פרוטוקול הורדה
2007024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 12/05/2008
פרוטוקול הורדה