ג/ 16813

שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בתוואי דרך מס' 1 (98) כניסה מערבית למתן לגיטימציה לבנים קיימים

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מדרך קיימת לאזור מגורים ולהפך
תכנון צומת כניסה מערבית מג'דל שמס ע"י יועץ תחבורה
שינוי בקו בניין

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/02/2009 תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2295. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/01/2009 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 08/09/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות 26/06/2008 תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3650. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/06/2008 תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/01/2007
קבלת תכנית 10/01/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גנ/ 16309 שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 9858/ 13/ 18 שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 08/09/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/01/2009 הורדה