ג/ 17767

מרכז מסחרי פייסל, מזרעה

מטרת התוכנית


שטח המיועד למסחר ומגורים במשולב

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד הקרקע הגדלת אחוזי בניה עיקריים ושירות וכד'

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 02/02/2009
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 10/11/2008
קבלת תכנית 16/08/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה