ג/ 16067

שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים ולשצ"פ , מזרעה

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים וש.פ.פ.
2. הקטנת קו בניין.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב', מגורים א' וש.פ.פ.
הקטנת קו בניין צדדי (צד מזרחי) מ-3.0 מטר ל-0 (אפס) מטר.
שינוי לתכנית מספר ג/ 2315 המאושרת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/01/2009 תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1756. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/12/2008 תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 18/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות 05/06/2008 תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3340. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 18/04/2008 תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה 15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/03/2006
קבלת תכנית 24/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2315 תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 18/08/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 26/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 06/06/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 15/11/2006
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/12/2008 הורדה