ג/ 17232

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה, מעיליא

מטרת התוכנית


הגדלת שטח תעשייה ומלאכה במזרח מעיליא.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור תעשייה ומלאכה ודרך .
קביעת שימושים והורואת בניה (אחוזי בניה , מס' קומות ) .
קביעת הנחיות סביבתיות .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 4,760 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/01/2009 תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1761. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/12/2008 תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית 03/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות 05/06/2008 תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3346. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 02/05/2008 תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה 27/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/08/2007
קבלת תכנית 13/08/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1729 משק לגידול חזירים -מעיליא כפיפות
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0199844 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה, מעיליא שינוי
תוכנית 255-0393256 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה, מעיליא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/09/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 28/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 27/08/2007
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/07/2010 הורדה