מש/ 8/ 1/ 39

מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א'.
2. קביעת קוי בנין למבנה קיים לפי המצב הקיים.
3. שינוי ייעוד קרקע מאיזור חקלאי לדרך.
4. שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך.
5. סה"כ יח"ד בתחום התכנית 6 יח"ד.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


זמר / ימה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/01/2009 תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1632. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/10/2008 תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2008. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 05/12/2005
לא הוגשו התנגדויות 26/10/2005
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות 13/09/2005 תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4213. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 26/08/2005 תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 31/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה 29/04/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/01/2003
קבלת תכנית 23/12/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1002 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 458-0723833 מאזור חקלאי לאזור מגורים א'. החלפה
תוכנית 458-0389510 מאזור חקלאי לאזור מגורים א'. שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 20/05/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 05/12/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 22/06/2004
פרוטוקול הורדה
2003006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 29/04/2003
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/10/2008 הורדה