ג/ 4052

חלוקה למשקים חלקאיים -מטולה

מטרת התוכנית


פתוח אזור משקים חקלאים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מטולה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו 05/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 04/08/1982
פרסום להפקדה ברשומות 11/02/1982 תאריך פרסום: 11/02/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2787. עמוד: 1000. שנה עברית: התשמב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/01/1982 תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 05/11/1981
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/11/1981
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 05/11/1981
החלטה בדיון בהפקדה 09/03/1981
קבלת תכנית 22/09/1980

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4188 חלוקה למשקים חלקאיים -מטולה שינוי צפייה