ג/ 5508

שינוי יעוד למגורים

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מאדמה חקלאית לשטח למגורים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו 05/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 11/01/1989
פרסום להפקדה ברשומות 14/07/1988 תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2357. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/06/1988 תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/09/1987
החלטה בדיון בהפקדה 29/01/1986
קבלת תכנית 06/11/1985