מש/ 8/ 1/ 101

בועה מסחרית אבת'אן

מטרת התוכנית


הקמה ופיתוח בועת מסחר מלאכה ושרותים בכניסת הישוב אבאתן בשטח 1857 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קאקע חקלאית למסחר מלאכה ושרותים, חניות ודרכים כולל קביעת הוראות בניה ורישוי מבנים קיימים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/11/2008
קבלת תכנית 29/06/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1002 כפר ימה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 05/01/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה