גנ/ 17840

שנוי מחקלאי לתעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לתעשיה הרחבה לאזור תעשיה הקיים

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 31/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/11/2008
קבלת תכנית 27/08/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 31/12/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה